Diakoninemnda til soknerådet

Diakononemnda i kyrkjelyden har særskilt dei eldre som si oppgåve.

Dei har besøksteneste med faste besøkjarar, og leverer i tillegg ut blomar ved «store» dagar, og når nokon går bort. 

I tillegg arrangerer dei busstur rundt om i distriktet ein gong i året.  På hausten vert det arrangert  diakoniens dag, med middag og program.

Kontakt person:  Inger Marie Gilje – 53 49 75 43