Fitjar søndagsskule

Fitjar søndagsskule held til på Fitjar bedehus. Rundt 40 born har delteke på samlingane det siste året.

Søndagsskulen er open for alle barn.  Dei har søndagsskule 3 søndagar i månaden, og den 4.søndagen er dei med på familiegudsteneste. 

Vanlegvis møter det omlag 40 barn til søndagsskule, og denne har dei på bedehuset kl. 11.  Dei held på med opplegget «Sprell levande», som er kjempekjekt.  I tillegg til vanleg «innesøndagsskule» har dei turar og finn på mykje anna spennande.

Kontaktperson og voksenleiarar er
Kari Rydland  543 49 70 00
Astrid Prestbø – 53 49 77 47