UCAF

U-caf er en kafè med eit lågterskeltilbud der ungdommar kan møte evangeliet,  samtundes som dei kan ha det sosialt i lag med venner og kjøpa heimelaga pizza.

KafEEN er open kl. 20.00 – 22.30 i Fitjar kultur- og idrettsbygg. EIn god del konfirmantforeldre er medarbeidarar.

U-caf tilbyr ulike aktivitetar (quiz, fotokurs, kortspill, bilspill, curonnespill, etc) i foajén. Ungdommane ser ut til å setja stor pris på dette tiltaket.

Kontaktperson:  Nobu (kyrkjelydsprest), tlf.  909 38 165