Laurdag 21. Juli 2018


Takk og glede

Kyrkjelyden sin årsfest søndag ettermiddag var prega av glede og takk, for livet i Herren, for trufaste arbeidarar, for nye medarbeidarar og for eit stort flott kakebord. 

Diktlesing av Sigrid Fangel, flott song av Silje Rydland, gledestale ved prost Svein Arne Teodorsen, glade småbarnstreffungar, gledessong ved Osternes mannskor og allsong frå den nye salmeboka satte den store festlyden på omkring 170 små og store kyrkjelydsmedlemmer i den rette feststemninga, før dei stilte seg i lang, lang kø for å smaka på alle dei gode festkakene som var bragt til huset. 

Etter at kakebordet var skrapt og ungane var blitt høge på sukker var det duka for humoristisk innslag, meir song og ikkje minst tid for å heidra gode arbeidarar som no har slutta etter lang, trufast teneste for kyrkja. Harald Johan Sandvik har hatt stillinga som kyrkjeverge i 17 år og fekk takk frå både prost, prest og fellesrådsleiar. Sandvik har og vore klokkar i mange år. Endre Inge Stokken har etter heile 27 års trufast teneste som kyrkjetenar no gått over i pensjonistens rekkjer: Rasmus Fitjar som Stokken overtok stillinga etter og som no er fellesrådsleiar, takka Endre Inge for den gode og trufaste jobben han har gjort med å halda kyrkjegarden og kyrkja i stand i så mange år.  

Dei nye arbeidarane Harald Rydland (kyrkjeverge), Kristian Skumsnes (kyrkjegardsarbeidar), Birgitte Drønen Brenne (kyrkjetenar) og Vigdis Orre Olsen (frivillig kontormedarbeidar ein dag i veka) vart ynskt velkomen og synt fram for festlyden. 

20140202 kyrkjelyden sin aarsfest HR11

Småbarnsglede.
Foto: Rune Longfjeld Rimmereid

20140202 silje Foto HR

Silje song om Guds godhet som har satt så djupe spor.
Foto: Helga Rimmereid

20140202 kyrkjelyden sin aarsfest HR12

Gled dykk i Herren! oppmoda prost Svein Arne Teodorsen. 
Foto: Helga Rimmereid

20140202 kyrkjelyden sin aarsfest HR13

Songglede frå Osternes mannskor. 
Foto: Helga Rimmereid

20140202 kyrkjelyden sin aarsfest HR14

Kakeglede!
Foto: Helga Rimmereid

Til topps i NM for islandshest

19.07.2018 Kjetil Rydland

Carolin Storebø og hingsten Arnviður heime i Vik med det synlege provet på siger i NM. Foto: Kjetil Rydland. Til topps i NM for islandshest Med hingsten Arnviður gjekk Carolin Storebø frå...

Les meir ...

Fitjarpoteter i butikkken i morgon!

19.07.2018 Kjetil Rydland

No kan Turid Fitjar forsyna kundane sine med tidlegpoteter frå Fitjargarden. Foto: Kjetil Rydland. Fitjarpoteter i butikken I dag begynte Turid Fitjar å ta opp poteter, og i morgon er det tidlegpoteter frå...

Les meir ...

Pengar til verna kulturminne

19.07.2018 Kjetil Rydland

Rydlandssago var det kulturminnet som fekk det største tilskotet denne gongen.  Pengar til verna kulturminne Kultursjef Bente Bjelland gler seg over at fem søknader om tilskot til verna kulturminne i Fitjar har...

Les meir ...
annonse
annonse

Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen

18.07.2018 Kjetil Rydland

Illustrasjonsfoto: Pink Fish.  Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen I morgen, 19. juli, opnar Geir Skeie og partnarane den første Pink Fish-restauranten i Bergen. Dette er den tredje restauranten i kjeda...

Les meir ...

Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...

Blekkspruten klatra over ripa!

17.07.2018 Kjetil Rydland

Blekkspruten har klatra opp den glatte veggen med sugeskålene sine, og er klar til å hoppa ut att i sjøen. Foto: Gunnar Siglen.  Blekkspruten klatra over ripa! Fiskar Gunnar Siglen fortel ei...

Les meir ...
annonse

Ny lunsjkonsert med kantor Overweg

20.07.2018 Kjetil Rydland

Kantor Jan Overweg ved det nye orgelet i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Ny lunsjkonsert i kyrkja med kantor Overweg I morgon er det klart for ny lunsjkonsert i Fitjar kyrkje med kantor...

Les meir ...
annonse