Sundag 22. April 2018


Førebur teaterframsyning

Fitjar kultursskule set i vår opp ei teaterframsyning for aller første gong. Over 50 kulturskuleelevar er involvert i framsyninga, og i helga var det intens øving.

"Alice lengter tilbake" er namnet på teaterstykket som er skrive av Tor Åge Bringsværd og som er som ei fortsetting av det meir kjende stykket "Alice i eventyrland". Alice har no blitt gamal og lengtar attende til Eventrylandet der ho var som lita.

Framsyninga, som vert sett opp av Fitjar kulturskule, er eit samarbeid mellom dansegruppene med deira lærar og teaterelevane med sin lærar. I tillegg deltek songarar, og dei som går på visuelle kunstfag har vore med å måla kulissar. Dette er eit skikkeleg samarbeidsprosjekt som ein håpar endar opp i ei flott teaterframsyning i kultursalen. 

Det er både spennande og krevjande å jobba med eit slikt stort prosjekt, er dramalærar Torill B. Falk og danselærar Jorunn G. Whittaker samde om. Spesielt sidan det er første gong dei gjer dette på Fitjar og det er nytt for alle. Denne helga var det intense øvingar i kultursalen kvar dag. Då eg traff lærarane og nokre elevar heilt mot slutten av øvingsdagen på laurdag hadde dei framleis meir energi att og var ved godt mot. Lærarane skraut uhemma av elevane som hadde vore tolmodige, flinke og lydhøyre heile dagen. Så har dei og vorte stelt godt med av foreldre som har stilt opp med vaflar og kaker. Andre foreldre har vore i sving med å laga kulissar og kostyme. Utan foreldra sin innsats hadde ikkje dette vore mogleg, poengterer lærarane, som etter at elevane har gått sit og finpussar på planen for inngangar og utgangar. Det er framleis nokre lause trådar og tida går snart for dei som skal trekkja i alle trådane.

Kulturskuleelevane som deltek i teaterprosjektet er i alderen førskulealder til 10. klasse. Andrea N. Hollund fortel at dei som er av dei eldste teaterelevane fekk ynskja seg roller, men det var ikkje alle som fekk den rolla dei helst ville ha. Andrea ville helst vera Hjerterdama, men den rolla fekk Ingrid. Så vart Andrea i staden Kari, ei av søskena som skal redda Eventyrlandet. Andrea smiler og seier ho trur at ho passar bedre som Kari enn som dronning. Så var det ei meining med det. Nokre andre teaterjenter som ventar på å verta henta synes dagen har vore lang og slitsom, men seier at dei likevel har kost seg. Og så gler dei seg til morgondagen, for då skal dei prøva sminke og det trur dei blir ekstra kjekt. Framsyninga er dei ganske spende på, men håpar mange vil koma å sjå. 

Alice lengter tilbake er eit familieteaterstykke som skal vera underhaldande for både liten og stor. Publikum får to høve til å få med seg denne første, lokale teaterframsyninga i kultursalen. Første framsyning vert søndag 21. april og andre og siste framsyning er satt til tysdag 30. april. 

teater 2 HR 
Dramalærar Torill B. Falk instruerer Ingrid S. Bergesen (Hjerterdama) og Torstein Træet (Haren) i rollene deira. 

 

 

 

 

 

 

Hoggorm på Engesund Visningssenter!

21.04.2018 Kjetil Rydland

Sjeldan gjest på merdkanten i Engesund. Foto: Goff Artsamai. Hoggorm på Engesund Visningssenter! Fredag morgon dukka det opp ein ubeden og svært sjeldan gjest på  Engesund Visningssenter i Fitjarøyane, då ein hoggorm brått sat...

Les meir ...

Bremnesingane blei altfor sterke for A-l…

21.04.2018 Kjetil Rydland

Fitjar nede for teljing med null poeng etter tre kampar. Foto: Kjetil Rydland. Bremnesingane blei altfor sterke for A-laget Trass ei tidleg leiing ved Daniel Skarpnes viste Fitjar-gutane seg altfor veike og...

Les meir ...

Første vigsla for ordføraren

20.04.2018 Kjetil Rydland

Ordførar Wenche Tislevoll med brurparet Malene Løklingholm Leivestad og Morten Bauge Torland. Foto: Kjetil Rydland.   Første vigsla for ordføraren Fredag fekk ordførar Wenche Tislevoll sin elddåp då ho vigde Morten Bauge Torland (31)...

Les meir ...
annonse

Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!

19.04.2018 Kjetil Rydland

  Gabriel Nedal Kvamen ser ut til å finna seg til rette på ryggen til mor, Solrun Irene Kvamen. Foto: Kjetil Rydland.   Ber barna i beretøy og gjer dei trygge!  I dag møttest...

Les meir ...

Carfix med utleigebil til kundane

19.04.2018 Kjetil Rydland

Så fin er den nye Renault Zoe elbilen til Carfix. Foto: Kjetil Rydland.  Carfix med utleigebil til kundane Carfix på Fitjar kan skilta med ein splitter ny elbil som kundane kan låna...

Les meir ...

Fjord1 med ny nettside

19.04.2018 Kjetil Rydland

MF "Vågsøy" går i sambandet Sandvikvåg-Husavik. Foto: FP-arkiv/KR.  Fjord1 med ny nettside Ferjeselskapet Fjord1 lanserer ny nettside med eit heilt nytt visuelt inntrykk. 

Les meir ...
annonse

Marie 9 år

22.04.2018 Kjetil Rydland

 Marie fyller ni år i dag! Marie 9 år Gratulerer så masse med 9-årsdagen søndag 22.04! 

Les meir ...
annonse