Onsdag 25. April 2018


Velklang til vårens pris

For andre året på rad stelte Ostenes Mannskor fredag til vårkonsert på Fitjar, ei fredastund der publikum vart pakka inn i malmfull velklang konserten til endes.

I år som i fjor var Leirvik Mannskor og Mannskoret Havdur med på songarsida. Med to år under beltet for dette arrangementet, må dette no vera for ein tradisjon å rekna. Omlag 170 betalande blei kitla i øyra frå start til slutt. Kora viste i løpet av konserten at mannssong ikkje berre er mannssong. Repertoaret spente frå Petter Dass, svinga innom Johannes Kleppevik ved fleire høve og Vamp var også representert. Og det var også ispedd andre element. Ostenens Mannskor hadde lagt til fakter som liva opp, Fredrik Horn, som er tonefølgjet til Leirvik Mannskor, hadde eit solostykkje og Hans Glitterberg i Havdur las dikt, både med og utan støtte av koret sitt

Dette er skattane kora er sette til å forvalta. Og med slike tilstellingar blir skattane pussa og vist fram med jamne mellomrom. Grepet med allsong gjer konserten til ei større oppleving for publikum. Sjølv om det ikkje plent måtte visast tekts på storskjerm. Under dei ulike kora sine avdelingar, var det nemleg fleire i publikum som sat og song forsiktig med.

Både publikum og songarar let vel etter konserten, kor kjekt det hadde vore. Havdur-dirigent Cecilie Rønhovde uttalte også at ho endå til hadde felt ei tåre medan ho lytta til dei andre kora. Og med den gode stemningen i korkroppane har kanskje konturane av neste års program byrja teikna seg hjå dei involverte?

Dei tre kora har vist at dei ber på slitesterkt gods. Leirvik Mannskor har passert 100 år, Osternes Mannskor 80 år og Mannskoret Havdur fyller 80 neste år. Og i ei tid der "alt" skal vera kjønnsnøytral, er det kjekt at mannssongtradisjonen lever vidare.

Desse vann på basaren til Fitjar bu- og …

24.04.2018 Pressemelding

Desse vann basaren til Fitjar bu- og behandlingssenter Den årlige basaren til inntekt for trivselstiltsk for bebuarane på FBB, gjekk av stabelen onsdag 21.mars.

Les meir ...

Helland CNC: Topp utstyr og print som li…

24.04.2018 Kjetil Rydland

Stian Helland har topp utstyr; her tar han inn eit bilete i datamaskinen sin og gjer det klart til utskrift på den store UV-printeren. Foto: Kjetil Rydland.  Helland CNC: Topp utstyr...

Les meir ...

Temakveld i kyrkja om skam, skuld og opp…

23.04.2018 Kjetil Rydland

Unndis Bergås, psykolog og tidlegare misjonær.  Temakveld i kyrkja om skam, skuld og oppreising Førstkomande torsdag er det igjen temakveld i Fitjar kyrkje, den siste i vår. Denne gongen er det psykolog...

Les meir ...
annonse

Strandabasaren lever!

23.04.2018 Kjetil Rydland

Driftige misjonskvinner driv Strandabasaren vidare, f.v. Bodil Nesse, Tordis Eide, Else Hovland og Reidun Børtveit. Foto: Håkon C. Hartvedt.  Strandabasaren lever! Tradisjonen tru fylte Strandabasaren laurdag ettermiddag bedehuset nesten til siste plass, og stemninga...

Les meir ...

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breib…

23.04.2018 Jonas Sætre

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breiband enn dei som bur sør på øya Spreidt busetnad gjer at fiberbreiband frå Fitjar Kraftlag er langt dyrare enn for dei som får breibandet gjennom...

Les meir ...

Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bøml…

22.04.2018 Kjetil Rydland

Knut Vik frå Fitjar Skyttarlag fekk gleda av å dela ut premiane til Lars Sigurd Tufteland og Eirik Fitjar.  Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bømlo Sju skyttarar frå Fitjar Skyttarlag deltok på Hordastemnet felt, som...

Les meir ...
annonse

annonse