Tirsdag 24. April 2018


Klubbkveld med premieutdeling

Vel 20 personar møtte i klubbhuset då o-gruppa inviterte til klubbkveld med premieutdeling søndag ettermiddag, og 10 unge o-løparar kunne motta premie for minst 3 løp i årets Fitjarkarusell.

Samlinga starta med ein liten quiz, som engasjerte både små og store. Deretter vart det informert om deltakartal og statistikk. I dei sju fitjarkarusell-løpa har i gjennomsnitt 18 fitjarløparar delteke dette året. Dette er fin oppgang samanlikna med i fjor, men o-sporten i Fitjar er framleis liten og styret i o-gruppa håpar at fleire skal få augene opp for den flotte familieaktiviteten.

Ein del har dei siste åra brukt o-gruppa si turorientering til fine turar, og tur-o-merke vart delt ut til dei unge som hadde samla nok poeng i løpet av sesongen. Det vart òg delt ut premiar til alle som hadde vore med på tre eller fleire av dei sju fitjarkarusell-løpa, og her var det Jens Øien Kloster som hadde vore mest ivrig med 6 løp.

Etter pølser, vaflar, saft og kaffi, gjekk samtalen om planar for neste sesong og korleis ein kan gjera orientering til ein meir attraktiv aktivitet for fleire. Borna sprang ut for å leika, medan dei vaksne utveksla idear om t.d. fleire familieturar om søndagane med innlagt o-løp, men òg vidare satsing på dei aktivitetane ein har hatt dei siste åra. Det kan vera eit problem å finna rett dag, og ein bør gjerne tenkja litt samarbeid med andre grupper og aktivitetar.

Styret i o-gruppa vil satsa spesielt på det sosiale i 2013, og har allereie nokre tankar i samarbeid med Stord og Solid. M.a. ønskjer klubbane å få til ein felles pizzakveld med premieutdeling i samband med Stord sitt Kristornløp like etter påske. Det er òg planar om overnattingstur i Sveio under Vestlandsmeisterskapen i slutten av august. Det vil òg bli tilbod om innføringskurs og ekstra oppfølging av dei som føler behov for det. O-gruppene på øya planlegg fleire møter utover vinteren for å leggja gode planar for neste sesong.

Desse vann på basaren til Fitjar bu- og …

24.04.2018 Pressemelding

Desse vann basaren til Fitjar bu- og behandlingssenter Den årlige basaren til inntekt for trivselstiltsk for bebuarane på FBB, gjekk av stabelen onsdag 21.mars.

Les meir ...

Helland CNC: Topp utstyr og print som li…

24.04.2018 Kjetil Rydland

Stian Helland har topp utstyr; her tar han inn eit bilete i datamaskinen sin og gjer det klart til utskrift på den store UV-printeren. Foto: Kjetil Rydland.  Helland CNC: Topp utstyr...

Les meir ...

Temakveld i kyrkja om skam, skuld og opp…

23.04.2018 Kjetil Rydland

Unndis Bergås, psykolog og tidlegare misjonær.  Temakveld i kyrkja om skam, skuld og oppreising Førstkomande torsdag er det igjen temakveld i Fitjar kyrkje, den siste i vår. Denne gongen er det psykolog...

Les meir ...
annonse

Strandabasaren lever!

23.04.2018 Kjetil Rydland

Driftige misjonskvinner driv Strandabasaren vidare, f.v. Bodil Nesse, Tordis Eide, Else Hovland og Reidun Børtveit. Foto: Håkon C. Hartvedt.  Strandabasaren lever! Tradisjonen tru fylte Strandabasaren laurdag ettermiddag bedehuset nesten til siste plass, og stemninga...

Les meir ...

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breib…

23.04.2018 Jonas Sætre

Fitjarbuen må betale 1800 meir for breiband enn dei som bur sør på øya Spreidt busetnad gjer at fiberbreiband frå Fitjar Kraftlag er langt dyrare enn for dei som får breibandet gjennom...

Les meir ...

Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bøml…

22.04.2018 Kjetil Rydland

Knut Vik frå Fitjar Skyttarlag fekk gleda av å dela ut premiane til Lars Sigurd Tufteland og Eirik Fitjar.  Fitjarskyttarar til Hordastemnet på Bømlo Sju skyttarar frå Fitjar Skyttarlag deltok på Hordastemnet felt, som...

Les meir ...
annonse

annonse