Larsen m'sjødn

Larsen m'sjødn - Sjøsio - Fitjar
Nettkameraet er plassert hos Larsen m'sjødn