Tirsdag 19. Juni 2018Henry Tveit og Johannes Lars Tufteland, tidlegare elevar ved Osternes skule, i munter samtale under gårsdagens samling i skulestova. Foto: Kjetil Rydland. 

«Siste skuledag» på Osternes skule

Grendalaget har bestemt seg for å selja Osternes skule, og i går samlast osternesingane for å sikra seg verdfulle ting frå det gamle skulehuset.

 

«Siste skuledag» hadde Osternes grendalag kalla gårsdagens samkome, då dei bad inn til kaffi, kaker og lapskaus, og auksjonerte bort ein del av inventaret i skulehuset frå 1931. Som kjent har dei bestemt seg for å selja huset, som var skulehus for Osternes-krinsen fram til 1990.

Mykje av skulemateriellet frå dei 60 åra det blei drive skule i huset var framleis på plass, og intakt, t.d. bøker, fysikkutstyr, store plakatar, kart, parafinlampar, pennar og blekk. Ein god del osternesingar i alle aldrar møtte opp for å dela ein matbit og drikka kaffi i sommarsola. Og samkoma blei avslutta med auksjon i skulestova.

Parhestane John Arvid Skumsnes og Kristian Skumsnes la fram for sal ei rekkje flotte plakatar, som gjekk for mellom 300 og 500 kr per stykk. Stolen til Mikals-Nils'n, mangeårig lærar ved Osternes skule, ein pult frå gamle dagar og kuleramma gjekk for om lag same prisen, medan ein benk som truleg stammar frå den gamle skulen i krinsen, gjekk for over 1000 kroner. 

Som nemnt blei det noverande skulehuset teke i bruk i 1931, då dei flytta inventaret over frå den gamle skulen i krinsen. Den blei bygd i 1866, som ein av dei første skulane i Fitjar, og heitte fram til midten på 1920-talet «Sandvik skule». 

I ein artikkel i Fitjarminne 2015 har Harald Johan Sandvik skrive ein interessant artikkel om den gamle skulen i Osterneset. Me tillet oss å sitera litt frå denne artikkelen: 

Første mai 2004 – under ein «skuledag på gamleskulen» blei det avduka ei «minnetavle» over den gamle skulen i krinsen:

«Dette er grunnmuren til «Sandvig skilehus», bygd i 1866. Det var eit av dei første skulehusa i Fitjar kommune. Huset låg i utmarka mellom Gloppo og Sandvikjo, og det var reist der av di enne staden var «det geografiske midtpunktet» i Osterneset, målt frå dei fjernaste gardane i krinsen: Stokken i bord, Skumsnes i vest og Færøysund i aust. Frå desse tre gardane var skulevegen ca. 3 km. Frå sørlegaste tunet på Landa var skulevegen ca. 2 km. 

I året 1930 vedtok heradstyret å byggja nytt skulehus i Osternes-krinsen. Dette skulle liggja på austsida av Pyttamyro, og nær den nye hovudvegen som då var under bygging. Hausten 1931 vart «gamlehuset» bydd ut for sal. Knut Strand, frå Vik i Fitjar, fekk tilslaget. Han og sonen, Olav Strand, reiv huset og frakta tømra og alt som var brukande av anna treverk med skøyte til Fitjarsjøen. Derfrå køyrde dei materialane opp til Vik, og bygde det opp att som våningshus. Her står det enno.» 

I går nytta mange tidlegare elevar ved Osternes skule høvet til gjensyn med kjende og kjære ting frå si eiga skuletid. Og ein god del av dei dei finaste artiklane gjekk under hammaren – eller rettare sagt peikestokken – til John Arvid Skumsnes. Men det finst mykje spanande igjen, blant anna fleire gamle kart og ei rekkje fine plakatar.

Leiar i Osternes grendalag, Torill Solbakken, fortel at dette etter kvart vil bli lagt ut for sal på finn.no. Men dersom nokon har lyst å ta ein titt sjølv, er det berre å ta kontakt for å få sjå om det finst noko av interesse i skulehuset. 

 


Henry Tveit, elev frå 1943 til 1950, mellom ein av pultane frå hans tid og stolen til læraren, Nils Hageberg. Foto: Kjetil Rydland. 

 


Sæbjørn Skumsnes var elev ved skulen frå 1956 til 1963, her på rommet med fysikk- og kjemiutstyr. Foto: Kjetil Rydland. 

 


Her ser me gamle skrivebøker frå 1920-talet; i 1922 heitte skulen «Sandvik skule», men i 1925 var namnet skifta til «Osternæs». Foto: Kjetil Rydland. 

 


Stein Gunnar Halleråker høyrer til eit av dei siste kulla som gjekk på Osternes skule. Denne flotte cabincruiseren hans er ikkje lett å få med seg, for den er måla på veggen ved trappa. Foto: Kjetil Rydland. 

 


Etter det me kunne høyra, var det dårleg lyd i denne gamle folkemottakaren får NRK, men seld blei han. Foto: Kjetil Rydland.  

 

 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Fin friidrettsinnsats i vakre Strandebar…

17.06.2018 Kjetil Rydland

Marius Pedersen (82) i fint driv på 600 meter i Strandebarm. Foto: Privat.  Fin friidrettsinnsats i vakre Strandebarm Sju aktive friidrettsutøvarar frå Fitjar deltok denne helga på Hardanger friidrettsfestival i vakre Strandebarm...

Les meir ...

Leir som 4H-oppgåve

16.06.2018 Kjetil Rydland

Isabell Fluge Rydland og Lars Rydland Sæbø med utsikt over bakkane på Tislavoll, der leirdeltakarane bur i telt og lavvoar. Foto: Kjetil Rydland.  Leir som 4H-oppgåve Øvrebygda 4H skipar denne helga til...

Les meir ...

Ny danselærar med entusiasme!

16.06.2018 Kjetil Rydland

Med smittande entusiasme byr danselærar Karoline Frederich elevane opp til dans i gymsalen på Rimbareid skule. Foto: Kjetil Rydland.  Ny danselærar med entusiasme! Fitjar kulturskule har tilsett Karoline Frederich som ny lærar...

Les meir ...
annonse

A-laget slo Stord 2!

15.06.2018 Kjetil Rydland

Lars Fitjar Waage løftar trenar "Dikki" Steensohn på gullstol etter den kjærkomne sigeren over Stord. Marius H. Storebø og målscorar Nils Ingard Tislevoll jublar like mykje. Foto: Kjetil Rydland.  A-laget slo...

Les meir ...

Ikkje kyrkjelydsprest

15.06.2018 Kjetil Rydland

Ikkje kyrkjelydsprest Fitjar sokneråd har gjort vedtak om ikkje å tilsetja kyrkjelydsprest, men å utlysa stilling som trusopplærar i 80 % stilling.

Les meir ...

Lyspunkt i tronge tider i Fitjar

15.06.2018 Harald Johan Sandvik

Lyspunkt i tronge tider i Fitjar Lysløypa vil ta til her ved Olstjødno og følgja vegen oppover Foto: Harald Johan Sandvik Formannsskapet vedtok oppstart på lysløype frå Olstjødno til Svartavatnet.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Ferieavvikling ved Fitjar legesenter

17.06.2018 Kjetil Rydland

 Fitjar legesenter. Foto: FP-arkiv / Harald Johan Sandvik. Ferieavvikling ved Fitjar legesenter Frå helse- og sosialsjef Anne Økland har me fått ei oversikt over når legane ved Fitjar legesenter tek ferie. Sjå...

Les meir ...
annonse