Sundag 27. Mai 2018Unndis Bergås, psykolog og tidlegare misjonær. 

Temakveld i kyrkja om skam, skuld og oppreising

Førstkomande torsdag er det igjen temakveld i Fitjar kyrkje, den siste i vår. Denne gongen er det psykolog og misjonær Unndis Bergås som vil halda foredrag i kyrkja. 


"Kyrkja vert ofte skulda for å vera meir oppteken av kjensler som skam og skuld enn av oppreising og det positive sjølvbiletet. Men er skam berre negativt eller finst det òg ei tenleg og nyttig skamkjensle? Og skuld – korleis kan ein leva med det? Blandar me desse omgrepa? Skuld nyttar me både i strafferettsleg og moralfilosofisk samanheng, men korleis snakkar me om skam? Og endå viktigare, korleis finn me oppreising? Korleis møtte Jesus menneske med skam og skuldkjensle?"

Noko av dette vil Unndis Bergås ta for seg på temakvelden i Fitjar kyrkje 26. april, skriv Eli Simonsen i temakveldgruppa.

Unndis Bergås har jobba mykje med denne tematikken både som misjonær og psykolog, ein spennande og uvanleg yrkeskombinasjon.

I dag driv ho eigen psykologpraksis i Bergen, og me ser fram til å høyra ho på temakvelden.

Det vert foredrag og høve til å stilla spørsmål..

Varmt velkommen! skriv Eli Simonsen i pressemeldinga. 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Ikkje drep hoggormen!

25.05.2018 Kjetil Rydland

I dag hadde denne stakkars hoggormen kome fram i sola og mist livet. Foto: Kjetil Rydland. Ikkje drep hoggormen! I ettermiddag låg ein død hoggorm på traktorvegen frå Dalshaugane opp mot Tveitakleivo...

Les meir ...

Inviterer til «Dei Unges festspelframsyn…

25.05.2018 Jonas

Inviterer til «Dei Unges festspelframsyning» Laurdag inviterer Fitjar kulturskule, saman med dei andre kommunane i Sunnhordland, til «Dei unges festspelframsyning» i kinosalen i Stord kulturhus.

Les meir ...

Både Drønen og Lydersen på søkjarlista

25.05.2018 Kjetil Rydland

Fríðleif Lydersen vil bli sokneprest i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland. Både Drønen og Lydersen på søkjarlista Då søknadsfristen gjekk ut denne veka, var både fungerande sokneprest Fríðleif Lydersen og tidlegare Fitjar-prest Roald Drønen...

Les meir ...
annonse

Geir Skeie med hårete hurtigmat-ambisjon…

24.05.2018 Jonas Sætre

Geir Skeie med hårete hurtigmat-ambisjonar: – Potensialet er mykje større enn 1000 restaurantar I november var planen til Geir Skeie å starte opp 10 restaurantar av hurtigmatkonseptet «Pink Fish» i løpet...

Les meir ...

Innfører totalforbod mot open eld

24.05.2018 Jonas Sætre

Innfører totalforbod mot open eld Illustrasjonsfoto: Pixabay Fitjar kommune innfører totalforbod mot open eld i grunna stor  gras-, lyng- og skogbrannfare.

Les meir ...

«Verdas o-dag» – ei global mønstring

23.05.2018 Kjetil Rydland

 Ola og Jon Fitjar Hjelle sprang den korte løypa, og kom i mål hakk i hæl. Foto: Kjetil Rydland. «Verdas o-dag» – ei global mønstring I går var Fitjar med på «Verdas...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Legg ny straumkabel

26.05.2018 Kjetil Rydland

Her blir det lysregulering framover, til arbeidet med straumkabelen frå bedehuset til Rimbareid er ferdig. Foto: Kjetil Rydland. Legg ny straumkabel I desse dagar legg Fitjar Kraftlag ned ny straumkabel mellom Fitjar...

Les meir ...
annonse