Sundag 27. Mai 2018


Den nye rådmannen i Fitjar er på plass

Olaug Haugen er ny rådmann i Fitjar. Foto: Harald Johan Sandvik

Påtroppande rådmann Olaug Haugen var med på sitt første politiske møte i Fitjar i dag.

Den nye rådmannen var på plass i Fitjar rett etter påske, og får heile april månad saman med Atle Tornes, som er pensjonist frå 1. mai.

Onsdag kveld var ho med på sitt første politiske møte i den nye kommunen då formanskapet møttest.

Ordførar Wenche Tislevoll ynskte den nye rådmannen varmt velkomen. Haugen takka for gode velkomstord, og gav uttrykk for at ein heil månad i opplæring gav henne ekstra godt høve til å verta kjend med kommunen, dei tilsette og sakene før ho overtar heile ansvaret.

Olaug Haugen er utdanna statsvitar frå Universitetet i Bergen, med administrasjon og organisasjonskunnskap som sitt spesialfelt. Ho har eit ekstra godt auge til kommunesektoren, og korleis kommunane brukar organisasjonsfridomen sin.

Etter stillingar i både Møre og Romsdal og Nordland fylke, har ho vore rådmann i 13 år: Først i Tingvoll, deretter i Averøy, og så ein ny periode i Tingvoll. Ho håpar å medverka med solid erfaring inn i organisasjonen i Fitjar. Dei same problemstillingane går igjen i dei fleste kommunar, men lokale tilhøve varierer. Ho håpar at ho kan vera ein lydhøyr leiar.

Mottakinga i Fitjar har vore veldig god, både i Rådhuset og på avdelingane. Ho har også vore innom nokre av verksemdene i Fitjar, og ho ser at kommunen har ein god dialog med næringslivet.

Den nye rådmannen er i gang, og ho gleder seg til arbeidet som ventar!

Desse sakene vart handsama i formannskapet:

Det er eigarmøte i SIM 27. april,

og formannskapet gjekk gjennom saklista. Det er særleg tre punkt representantane ser på: Disponering av miljøfondet på 51 mill. etter salet av SIM Næring, ynskje om å auka ramma for opptak av lån frå 10 mill. til 30 mill., og utviding av tal medlemer i representantskapet. Saka går til kommunestyret, og Fitjarposten kjem tilbake med referat.

 Skatteinngangen

svikta også i mars, med 1,6 mill. under budsjett. Etter tre månader er svikten 2,1 mill.

Dette rimar ikkje med landsgjennomsnittet, men det er ikkje mogeleg å finna nokon feil. Noko er heilt gale når det gjeld oss, sa rådmannen.

Budsjett 2018 er godkjent hos Fylkesmannen

Fylkesmannen skal kvart år godkjenna kommunane sine budsjett. Brevet til Fitjar i år hadde mange ord, men få konklusjonar. Han skriv at kommunen kom dårleg ut i samband med nytt inntektssystem, og at skatteinntektene har svikta noko. Samtidig kommenterer han at havbruksfondet, inntekter frå sal av konsesjonar etter 2016, er ein ny faktor. Der har kommunen budsjettert forsiktig.

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Ikkje drep hoggormen!

25.05.2018 Kjetil Rydland

I dag hadde denne stakkars hoggormen kome fram i sola og mist livet. Foto: Kjetil Rydland. Ikkje drep hoggormen! I ettermiddag låg ein død hoggorm på traktorvegen frå Dalshaugane opp mot Tveitakleivo...

Les meir ...

Inviterer til «Dei Unges festspelframsyn…

25.05.2018 Jonas

Inviterer til «Dei Unges festspelframsyning» Laurdag inviterer Fitjar kulturskule, saman med dei andre kommunane i Sunnhordland, til «Dei unges festspelframsyning» i kinosalen i Stord kulturhus.

Les meir ...

Både Drønen og Lydersen på søkjarlista

25.05.2018 Kjetil Rydland

Fríðleif Lydersen vil bli sokneprest i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland. Både Drønen og Lydersen på søkjarlista Då søknadsfristen gjekk ut denne veka, var både fungerande sokneprest Fríðleif Lydersen og tidlegare Fitjar-prest Roald Drønen...

Les meir ...
annonse

Geir Skeie med hårete hurtigmat-ambisjon…

24.05.2018 Jonas Sætre

Geir Skeie med hårete hurtigmat-ambisjonar: – Potensialet er mykje større enn 1000 restaurantar I november var planen til Geir Skeie å starte opp 10 restaurantar av hurtigmatkonseptet «Pink Fish» i løpet...

Les meir ...

Innfører totalforbod mot open eld

24.05.2018 Jonas Sætre

Innfører totalforbod mot open eld Illustrasjonsfoto: Pixabay Fitjar kommune innfører totalforbod mot open eld i grunna stor  gras-, lyng- og skogbrannfare.

Les meir ...

«Verdas o-dag» – ei global mønstring

23.05.2018 Kjetil Rydland

 Ola og Jon Fitjar Hjelle sprang den korte løypa, og kom i mål hakk i hæl. Foto: Kjetil Rydland. «Verdas o-dag» – ei global mønstring I går var Fitjar med på «Verdas...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Legg ny straumkabel

26.05.2018 Kjetil Rydland

Her blir det lysregulering framover, til arbeidet med straumkabelen frå bedehuset til Rimbareid er ferdig. Foto: Kjetil Rydland. Legg ny straumkabel I desse dagar legg Fitjar Kraftlag ned ny straumkabel mellom Fitjar...

Les meir ...
annonse