Torsdag 26. April 2018Glade gutar som liker seg på Longøyo i allslags vêr, Håkon Rydland Sæbø tv. og Bård Inge Bø. Foto: FP-arkiv/KR. 

Årsmøte i Venelaget for Longøyo

Frammøtet på årsmøtet i Venelaget for Longøyo var ikkje overveldande, men entusiastane som kom, kunne gle seg over ei årsmelding som bar bod om god aktivitet.


Bård Inge Bø konstaterer at dei har fått utretta ein god del siste året, sjølv om dei synest ting går litt seint av og til. Han var med og losa gårsdagens årsmøte i hamn, saman med ei anna eldsjel, Toralv Røen, som var møteleiar.

Gjennomgang av økonomien viser ein sunn pengebruk. Av årsmeldinga går det fram at aktiviteten i 2017 har vore god. Problemet er at dei er litt for få som er skikkeleg engasjerte, og det er ei utfordring å få fleire med på dugnad. Det var likevel bra med folk som rydda i stranda, og på den største dugnaden bar 15-20 deltakarar skifer.

Av årsmeldinga går det elles fram at det har vore mykje moro og arbeid på Longøyo i løpet av fjoråret. Bård Inge og Håkon var ute ein laurdag og rydda fram kjelda, som ligg nord for løa, oppe på eit platå som strekkjer seg ned mot Nordre Langøyvågen. Tormod Båtstad fekk lagt nytt tak på eldhuset, verkeleg ei flott arbeid.

Bård Inge Sørfonn sette opp fundament til flytebrygge, og den blei montert og sikra i slutten av mai. Toralv Røen har brydda med ryddesag i eplehagen.

St. Hans-feiring har blitt ein tradisjon på Longøyo, og ni friskusar trassa det dårlege vêret og tok turen. Elles har mange brukt Longøyo i ferien, og styret konstaterer at stiane bør gjerast eigna for småsko!

Toralv Røen har fått seg ei prat med Anna Oline Engen, dotter til Abraham. Ho er takksam for at nokon vil ta vare på plassen. Ho melder at ho er veldig fornøgd med alt som blir gjort på Longøya, der ho vaks opp.

På årsmøtet i går blei Håkon Rydland Sæbø attvald som leiar. Med seg i styret får han Bård Inge Bø, Marit Digernes og Kjetil Hjelle, som er ny. Ut av styrer går Geir Ingolf Strand, som går over til å bli valnemnd.

– Neste dugnad vert på palmelaurdag, 24. mars, fortel eldsjel Bård Inge Bø til Fitjarposten, då skal vi prøve å få svidd lyng, rydda brakje og laga stiar på det nordvestre neset, og slå veikjegras. Ei anna oppgåve som er nært føreståande, er å lage benker i eldhuset, og legge drensrøyr og rydde i notabua. Dugnaden vert publisert på Facebook.

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Releasekonsert med Ole André Westerheim

25.04.2018 Kjetil Rydland

Ole André Westerheim med den nye plata si, «Utanfor alt». Foto: Kjetil Rydland.  Releasekonsert med Ole André Westerheim Førstkomande laurdag blir det konsert med Ole André Westerheim på Arena på Stord. Med på...

Les meir ...

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag

25.04.2018 Harald Johan Sandvik

«Flaggskifte» på Fitjar rådhus i dag Atle Tornes overrekte kommunen sitt stempel til Olaug Haugen.

Les meir ...

Takk for maten!

25.04.2018 Kjetil Rydland

Eva Fjeldstad med "Takk for maten! Boka som tarmen din har ventet på".  Takk for maten! Førstkomande fredag vil Eva Fjeldstad halda foredrag i Fitjar kultur- og idrettsbygg om boka si, “Takk...

Les meir ...
annonse

Kulturskulekonsert på Rimbareid skule

25.04.2018 Kjetil Rydland

Populære lærarar i Fitjar kulturskule, f.v. Ole André Westerheim, rektor Håvard Kroka, Jone Foldøy Grutle og Rune Nesse. Foto: Kjetil Rydland.  Kulturskulekonsert på Rimbareid skule Ein stor del av ungdommane i Fitjar...

Les meir ...

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar…

25.04.2018 Jonas Sætre

Slaktar informasjonstryggleiken i Fitjar kommune Ein revisjon frå Deloitte syner at Fitjar kommune har store manglar i måten dei handsamar sensitive personopplysningar på.

Les meir ...

Bremnesingane var litt for sterke

24.04.2018 Kjetil Rydland

Jens Ragnar Helland scora det einaste målet for Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Bremnesingane var litt for sterke Bremnes 2 vann 4-1 over Fitjar i ein kamp i 13-årsklassen på kunstgraset vårt i...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


– Stress er ikkje farleg!

26.04.2018 Kjetil Rydland

Her trødde Bjarte Stubhaug sine barnesko, i vår er han tilbake med stressmeistring for elevane på Rimbareid skule. Foto: Kjetil Rydland. – Stress er ikkje farleg! Rimbareid skule har dette semesteret hatt...

Les meir ...
annonse