Onsdag 23. Mai 2018Olav Johannes Oma bli sokneprest i Stord?

Oma fekk tilbod om soknepreststillinga i Stord

Sokneprest Olav Johannes Oma har fått tilbod om å bli sokneprest i Stord, står det på heimesida til Bjørgvin bispedømmeråd.

 

Som kjent hadde begge prestane våre søkt på ei vikarstilling som sokneprest i Stord. På møtet i Bjørgvin bispedømmeråd i dag har sokneprest Olav Johannes Oma fått tilbod om den ledige stillinga.I kveld har Fitjar sokneråd hatt møte der dei har diskutert prestesituasjonen i bygda, fortel kyrkjeverje Harald Rydland. Olav J. Oma har åtte dagar på å bestemma seg for om han vil takka ja til tilbodet frå Stord. Soknepresten vår må først avklara om han får permisjon i tre år, og om han kan bu i prestebustaden i Fitjar medan han arbeider på Stord.

 

Kyrkjeverje Harald Rydland fortel at soknerådet i Fitjar tar situasjonen til etterretning. Dersom Oma tek imot jobben i Stord, vil dei oppmoda Bjørgvin bispedømmeråd snarast råd å lysa ut eit tre års vikariat som sokneprest i Fitjar. Soknerådet ynskjer samstundes å lysa ut på nytt stillinga som kyrkjelydsprest / barne- og ungdomsprest. Som kjent var det ingen søkjarar på den utlyste stillinga som barne- og ungdomsprest i Fitjar for få veker sidan. 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Litt fleire terner i år?

20.05.2018 Kjetil Rydland

Terna går inn for landing. Foto: Kjetil Rydland.  Litt fleire terner i år? I mai set makrellternene sitt preg på fuglelivet i Havn med sin karakteristiske vellyd, og det kan sjå ut som...

Les meir ...

På handballfestival i strålande pinstivê…

19.05.2018 Kjetil Rydland

Kjekt på Handballfestivalen; f.v. Elisabet, Elise, Runar Øvrebø (gymlærar for jentene), Tomine og Andrine.  På handballfestival i strålande pinstivêr Hanballfestivalen på Stord er i full gang i ideelt festivalvêr, og Fitjar er...

Les meir ...

Harald Rydland sin tale på 17. mai

18.05.2018 Kjetil Rydland

Harald Rydland held tale i Kultursalen 17. mai. Foto: Kjetil Rydland. Harald Rydland sin tale på 17. mai 2018 Talen som Harald Rydland heldt på 17. mai, var vel verdt å høyra...

Les meir ...
annonse

Pinseaftan: Butikkane stengjer klokka 16…

18.05.2018 Kjetil Rydland

Pinseaftan: Butikkane stengjer klokka 16! I morgon er det pinseaftan, og då stengjer daglegvarebutikkane klokka 16.00.

Les meir ...

Ho vil erstatte Terje Træet i sommarrevy…

18.05.2018 Jonas Sætre

Ho vil erstatte Terje Træet i sommarrevyen Anne Marith Sandhåland erstattar Terje Træet i årets sommarrevy. Terje Træet melder avbod til årets sommarrevy i Fitjar grunna helsemessige årsaker.

Les meir ...

Friluftsgudsteneste 2. pinsedag

18.05.2018 Kjetil Rydland

Frå friluftsgudstenesta 2. pinsedag i fjor. Foto: Torbjørn Hovland. Friluftsgudsteneste 2. pinsedag Det blir frluftsgudsteneste 2. pinsedag i år òg, får me opplyst i ei pressemelding frå Fitjar kyrkje.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Glimt frå Handballfestivalen

20.05.2018 Kjetil Rydland

Tolvårslaget ståande bak med trenar Karen Elisabet R. Sæbø t.h. Framme ligg tre jenter frå elleveårslaget. Foto: Kjetil Rydland.  Glimt frå Handballfestivalen Fitjar har hatt seks lag i aktivitet under Handballfestivalen, og...

Les meir ...
annonse