Sundag 27. Mai 2018Olav Johannes Oma bli sokneprest i Stord?

Oma fekk tilbod om soknepreststillinga i Stord

Sokneprest Olav Johannes Oma har fått tilbod om å bli sokneprest i Stord, står det på heimesida til Bjørgvin bispedømmeråd.

 

Som kjent hadde begge prestane våre søkt på ei vikarstilling som sokneprest i Stord. På møtet i Bjørgvin bispedømmeråd i dag har sokneprest Olav Johannes Oma fått tilbod om den ledige stillinga.I kveld har Fitjar sokneråd hatt møte der dei har diskutert prestesituasjonen i bygda, fortel kyrkjeverje Harald Rydland. Olav J. Oma har åtte dagar på å bestemma seg for om han vil takka ja til tilbodet frå Stord. Soknepresten vår må først avklara om han får permisjon i tre år, og om han kan bu i prestebustaden i Fitjar medan han arbeider på Stord.

 

Kyrkjeverje Harald Rydland fortel at soknerådet i Fitjar tar situasjonen til etterretning. Dersom Oma tek imot jobben i Stord, vil dei oppmoda Bjørgvin bispedømmeråd snarast råd å lysa ut eit tre års vikariat som sokneprest i Fitjar. Soknerådet ynskjer samstundes å lysa ut på nytt stillinga som kyrkjelydsprest / barne- og ungdomsprest. Som kjent var det ingen søkjarar på den utlyste stillinga som barne- og ungdomsprest i Fitjar for få veker sidan. 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Ikkje drep hoggormen!

25.05.2018 Kjetil Rydland

I dag hadde denne stakkars hoggormen kome fram i sola og mist livet. Foto: Kjetil Rydland. Ikkje drep hoggormen! I ettermiddag låg ein død hoggorm på traktorvegen frå Dalshaugane opp mot Tveitakleivo...

Les meir ...

Inviterer til «Dei Unges festspelframsyn…

25.05.2018 Jonas

Inviterer til «Dei Unges festspelframsyning» Laurdag inviterer Fitjar kulturskule, saman med dei andre kommunane i Sunnhordland, til «Dei unges festspelframsyning» i kinosalen i Stord kulturhus.

Les meir ...

Både Drønen og Lydersen på søkjarlista

25.05.2018 Kjetil Rydland

Fríðleif Lydersen vil bli sokneprest i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland. Både Drønen og Lydersen på søkjarlista Då søknadsfristen gjekk ut denne veka, var både fungerande sokneprest Fríðleif Lydersen og tidlegare Fitjar-prest Roald Drønen...

Les meir ...
annonse

Geir Skeie med hårete hurtigmat-ambisjon…

24.05.2018 Jonas Sætre

Geir Skeie med hårete hurtigmat-ambisjonar: – Potensialet er mykje større enn 1000 restaurantar I november var planen til Geir Skeie å starte opp 10 restaurantar av hurtigmatkonseptet «Pink Fish» i løpet...

Les meir ...

Innfører totalforbod mot open eld

24.05.2018 Jonas Sætre

Innfører totalforbod mot open eld Illustrasjonsfoto: Pixabay Fitjar kommune innfører totalforbod mot open eld i grunna stor  gras-, lyng- og skogbrannfare.

Les meir ...

«Verdas o-dag» – ei global mønstring

23.05.2018 Kjetil Rydland

 Ola og Jon Fitjar Hjelle sprang den korte løypa, og kom i mål hakk i hæl. Foto: Kjetil Rydland. «Verdas o-dag» – ei global mønstring I går var Fitjar med på «Verdas...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Legg ny straumkabel

26.05.2018 Kjetil Rydland

Her blir det lysregulering framover, til arbeidet med straumkabelen frå bedehuset til Rimbareid er ferdig. Foto: Kjetil Rydland. Legg ny straumkabel I desse dagar legg Fitjar Kraftlag ned ny straumkabel mellom Fitjar...

Les meir ...
annonse