Onsdag 23. Mai 2018


Har ikkje klart å flytte ut frå Smedholmen innan fristen

Sjølv om leigeforholdet med Fitjar kommune gjekk ut ved nyttår har dei frivillige endå ikkje rydda ut av den kulturhistoriske eigedomen.

Einar Matre frå Smedholmen kyst- og naturlivskule skreiv rett etter årsskiftet ein epost til ordførar og rådmann i Fitjar kommune at dei ikkje har greidd å tøme sjøhuset ved Smedholmen for inventar og overlevere det tilbake til kommunen.

– Me greidde ikkje å tøma sjøhuset heilt, men me skal ta det innimellom jobbinga med Seladon som skal sertifiserast i løpet av januar. Må prioritera den årlege sertifiseringa der no og så jobbar me vidare på Smedholmen i ledige stunder, skriv Matre.

Kattekrangel

Han skriv også at han forventar at kommunen skal ta over ansvaret for to kattar som held til i huset.

– Då er det berre igjen to kattar som dåke får overta, dei har gjort ein god jobb og vil nok gjera ein god jobb vidare med å halda musebestanden nede. Me har laga eit lite hus løa og ein foringsautomat slik at dåke berre treng mata dei ein gong i veka.

Men ordførar Wenche Tislevoll (H) har ikkje meir tålmod overs for dei som skal levere frå seg Smedholmen.

– Det er no gått 11 månader sidan det blei gjort kjent for Dykk at leigetilhøvet på Smedholmen måtte utgå. Fristen for utryddinga har deretter vore utsett to gongar. Me er ikkje viljug til å utsetja dette ytterlegare, skriv ordførar Wenche Tislevoll.

Må fjerne inventar snarast

Ho viser til oppseiingsbrevet frå i fjor sommar, der det kjem fram at attståande gjenstandar er å rekne for Miljødirektoratet sin eigedom.

– Teltet med innhald/master må fjernast så snart råd.  I løpet av kort tid vil takstmann vurdera verdien av kaien, samt trong for naudsynt reperasjon.

Når det gjeld kattane så avviser Tislevoll at kommunen kan ta ansvar for desse.

– Kommunen kan ikkje ta ansvar for kattane, me har ikkje ressursar og kan heller ikkje prioritera å skapa det gode liv for kattane på Smedholmen.

Manglande vedlikehald

Matre har saman med Terje Skorpen har formidla kystkultur og drive leirskuledrift på Smedholmen i mange år. Her har det også vore ei båtsamling som omfattar kutteren Seladon.

Bakgrunnen for at Fitjar kommune avviklar leigeforholdet er at den kulturhistoriske eigedomen vart freda og at eigedommen ber preg av mangelfullt vedlikehald.

Fitjar kommune har sagt at dei vil setje ned ein plan for å for vidare drift av Smedholmen.

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Litt fleire terner i år?

20.05.2018 Kjetil Rydland

Terna går inn for landing. Foto: Kjetil Rydland.  Litt fleire terner i år? I mai set makrellternene sitt preg på fuglelivet i Havn med sin karakteristiske vellyd, og det kan sjå ut som...

Les meir ...

På handballfestival i strålande pinstivê…

19.05.2018 Kjetil Rydland

Kjekt på Handballfestivalen; f.v. Elisabet, Elise, Runar Øvrebø (gymlærar for jentene), Tomine og Andrine.  På handballfestival i strålande pinstivêr Hanballfestivalen på Stord er i full gang i ideelt festivalvêr, og Fitjar er...

Les meir ...

Harald Rydland sin tale på 17. mai

18.05.2018 Kjetil Rydland

Harald Rydland held tale i Kultursalen 17. mai. Foto: Kjetil Rydland. Harald Rydland sin tale på 17. mai 2018 Talen som Harald Rydland heldt på 17. mai, var vel verdt å høyra...

Les meir ...
annonse

Pinseaftan: Butikkane stengjer klokka 16…

18.05.2018 Kjetil Rydland

Pinseaftan: Butikkane stengjer klokka 16! I morgon er det pinseaftan, og då stengjer daglegvarebutikkane klokka 16.00.

Les meir ...

Ho vil erstatte Terje Træet i sommarrevy…

18.05.2018 Jonas Sætre

Ho vil erstatte Terje Træet i sommarrevyen Anne Marith Sandhåland erstattar Terje Træet i årets sommarrevy. Terje Træet melder avbod til årets sommarrevy i Fitjar grunna helsemessige årsaker.

Les meir ...

Friluftsgudsteneste 2. pinsedag

18.05.2018 Kjetil Rydland

Frå friluftsgudstenesta 2. pinsedag i fjor. Foto: Torbjørn Hovland. Friluftsgudsteneste 2. pinsedag Det blir frluftsgudsteneste 2. pinsedag i år òg, får me opplyst i ei pressemelding frå Fitjar kyrkje.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Glimt frå Handballfestivalen

20.05.2018 Kjetil Rydland

Tolvårslaget ståande bak med trenar Karen Elisabet R. Sæbø t.h. Framme ligg tre jenter frå elleveårslaget. Foto: Kjetil Rydland.  Glimt frå Handballfestivalen Fitjar har hatt seks lag i aktivitet under Handballfestivalen, og...

Les meir ...
annonse