Onsdag 18. Juli 2018


 
Neste år skal vegkrysset byggjast om. Foto: Harald Johan Sandvik.

Det nye vegkrysset i sentrum vert bygt i 2018

Kommunen og Statens Vegvesen forhandlar om avtale.

 

I formannskapet onsdag var dette sak. Det er trong for å laga ein avtale med Statens vegvesen om kostnadsdeling av arbeid i samband med vegkrysset. 

Når det gjeld vatn, avlaup og kapasitet for overvatn, gjeld det meir enn berre i vegkrysset. Det vert fornying frå bedehuset og ned til krysset, og i gata frå Simonsen-eigedomen i aust til Videoen i vest.

Kommunen skal i utgangspunktet betala for kostnadene til vatn og avlaup i samband med bygging av vegkrysset. Statens vegvesen krev mellom anna også at kommunen skal betala ein del av kostnaden med røyrsystem for overvatn.  Anlegget er ikkje lyst ut på anbod enno, så kostnadene er ikkje avklart. Førebels er det lagt inn ein sum i budsjett 2018.  

Vidare ligg det inne i prosjektet at kommunen må avstå areal til deler av tiltaket. Det må difor også avtalast pris og vilkår for desse areala.

Forhandlingane er i gang, det er knapp tid, og det er lenge til neste møte i formannskapet. Ordførar og rådmann bad difor om fullmakt til å gjennomføra forhandlingar og laga ein avtale. Fullmakta bør vera så vid at dei kan gjera ein endeleg avtale.

I neste omgang, når kostnadsramma er kjend, må saka like til kommunestyret.  

Formannskapet gav samrøystes fullmakt til ordførar og rådmann.

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Friluftsgudsteneste med dåp i Kråko

16.07.2018 Kjetil Rydland

Fríðleif Lydersen døyper vesle Jenny Myhre. Foto: Torbjørn Hovland. Friluftsgudsteneste med dåp i Kråko Godt over 150 soknebarn møtte opp til friluftsgudsteneste i godvêret på Port Steingard i Kråko i går.

Les meir ...

Vandring i elveleie

15.07.2018 Kjetil Rydland

Høvet til å vandra opp Eggjafossen kan me ikkje la gå frå oss.  Vandring i elveleie Den uvanleg fine sommaren med lite nedbør har opna bekkefar og elveleie for spanande opplevingar.

Les meir ...

Framande plantar invaderer Fitjar!

14.07.2018 Kjetil Rydland

Parkslirekne er ein av verstingane på svartelista, her ser me ein stor førekomst i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Framande plantar invaderer Fitjar! Heile 135 plantearter er svartelista i Noreg, og mange av...

Les meir ...
annonse
annonse

Geiter fanga på skjer!

14.07.2018 Kjetil Rydland

Desse fem geitene har nok eit kjedeleg ettermiddag i vente; her må dei nok stå til fjære sjø i ettermiddag. Foto: Fitjarposten-tipsar. Geiter fanga på skjer! På eit skjer ved Svelto i...

Les meir ...

Torstein med «Team Yaristan» til Mongoli…

13.07.2018 Kjetil Rydland

Torstein Søreide Skogedal og kameratane Ludvig Nielsen og Sven Hove ved avreisa frå Oslo i dag. Foto: Privat. Torstein med «Team Yaristan» til Mongolia! Saman med to kompisar sette Torstein Søreide Skogedal...

Les meir ...

Skittsak for Kulturhuset!

13.07.2018 Kjetil Rydland

Midt i foajeen til Fitjar kultur- og idrettsbygg hadde kyrne gjort ifrå seg i dag. Foto: Kjetil Rydland.  Skittsak for Kulturhuset! Fredag føremiddag kom kyr seg inn i Fitjar kultur- og idrettsbygg og...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Vandring i elveleiet til Tveitaelvo

16.07.2018 Kjetil Rydland

Her starta elvevandringa, vel hundre meter nedanfor Botnavatnet. Foto: Magne Røed.  Vandring i elveleiet til Tveitaelvo Tveitaelvo er ei av dei mest vassrike elvane våre, og renn frå Botnavatnet forbi Dalshaugane og...

Les meir ...
annonse