Onsdag 23. Mai 2018Fitjar kyrkje. Arkivfoto FP/KR.

Lyser etter barne- og ungdomsprest

Fitjar sokneråd har vedteke å lysa ut stilling som kyrkjelydsprest / barne- og ungdomsprest. 

 

På møtet sitt i førre veke vedtok soknerådet å lysa ut 100 % fast stilling som prest med hovudansvar for trusopplæring og barne-´og ungdomsarbeid. Dette inneber ei omorganisering av arbeidet i Fitjar sokn. Den noverande stillinga som kyrkjelydsprest er ei prosjektstilling som går ut i februar.


Den nye stillinga blir ei fast stilling, og er tenkt finansiert delvis gjennom dei midlane som blir frigjort etter at kyrkjelydspedagog Silje Fyllingen slutta i Fitjar kyrkje for å begynna i ei anna stilling på Stord. Stillinga hennar i Fitjar blei finansiert av øyremerkt tilskot frå Staten via Bjørgvin bispedømmeråd. Dette er nok til å dekkja ca. ei 40 % stilling. I tillegg vil Fitjar kyrkje vidareføra givartenesta som har vore med på å finansiera kyrkjelydspresten.

 
Stillinga som kyrkjelydsprest måtte uansett ha blitt lyst ut igjen, sidan det er eit engasjement som går ut i februar. No vil Fitjar sokneråd lysa ut den nye stillinga i byrjinga av desember, samstundes med at stillinga som prostiprest i Sunnhordland blir utlyst. 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Litt fleire terner i år?

20.05.2018 Kjetil Rydland

Terna går inn for landing. Foto: Kjetil Rydland.  Litt fleire terner i år? I mai set makrellternene sitt preg på fuglelivet i Havn med sin karakteristiske vellyd, og det kan sjå ut som...

Les meir ...

På handballfestival i strålande pinstivê…

19.05.2018 Kjetil Rydland

Kjekt på Handballfestivalen; f.v. Elisabet, Elise, Runar Øvrebø (gymlærar for jentene), Tomine og Andrine.  På handballfestival i strålande pinstivêr Hanballfestivalen på Stord er i full gang i ideelt festivalvêr, og Fitjar er...

Les meir ...

Harald Rydland sin tale på 17. mai

18.05.2018 Kjetil Rydland

Harald Rydland held tale i Kultursalen 17. mai. Foto: Kjetil Rydland. Harald Rydland sin tale på 17. mai 2018 Talen som Harald Rydland heldt på 17. mai, var vel verdt å høyra...

Les meir ...
annonse

Pinseaftan: Butikkane stengjer klokka 16…

18.05.2018 Kjetil Rydland

Pinseaftan: Butikkane stengjer klokka 16! I morgon er det pinseaftan, og då stengjer daglegvarebutikkane klokka 16.00.

Les meir ...

Ho vil erstatte Terje Træet i sommarrevy…

18.05.2018 Jonas Sætre

Ho vil erstatte Terje Træet i sommarrevyen Anne Marith Sandhåland erstattar Terje Træet i årets sommarrevy. Terje Træet melder avbod til årets sommarrevy i Fitjar grunna helsemessige årsaker.

Les meir ...

Friluftsgudsteneste 2. pinsedag

18.05.2018 Kjetil Rydland

Frå friluftsgudstenesta 2. pinsedag i fjor. Foto: Torbjørn Hovland. Friluftsgudsteneste 2. pinsedag Det blir frluftsgudsteneste 2. pinsedag i år òg, får me opplyst i ei pressemelding frå Fitjar kyrkje.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Glimt frå Handballfestivalen

20.05.2018 Kjetil Rydland

Tolvårslaget ståande bak med trenar Karen Elisabet R. Sæbø t.h. Framme ligg tre jenter frå elleveårslaget. Foto: Kjetil Rydland.  Glimt frå Handballfestivalen Fitjar har hatt seks lag i aktivitet under Handballfestivalen, og...

Les meir ...
annonse