Torsdag 14. Desember 2017Frå Open dag på brannstasjonen i Årskog i fjor. Arkivfoto: FP/KR.

Open dag på brannstasjonen

 

Førstkomande laurdag vert det open dag på Fitjar brannstasjon i Årskog; folk frå Fitjar Kraftlag vert òg med.


Tre av fire familiar har aldri hatt brannøving heime, ifølge ei ny undersøking. Branntryggleik i heimen er hovudtema når brannvesen over hele landet inviterer til Open brannstasjon under Brannvernveka laurdag 23. september.


Brannøving i heimen er viktig!

Medan berre ein av fire har hatt brannøving heime (26 %), seier fleire at dei i det minste har snakka om kva dei skal gjere i tilfelle brann (64 %), ifølgje undersøkinga som Kantar TNS nyleg har utført for Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) og forsikringsselskapet If.

– Det uroar oss veldig at så mange ikkje har trena på kva ein skal gjere ved brann. Det er for seint å oppdage at teori og praksis ikkje stemmer overeins når kjøkenet eller stova står i full fyr. Eit lite branntilløp utviklar seg raskt til full overtenning, så her må alle handla riktig frå første stund, seier konserndirektør Morten Thorsrud i If.

 

Få avtalar møtestad 

Berre ti prosent av husstandar med to eller fleire personar har avtalt møtestad utandørs i tilfelle brann, ifølgje spørjeundersøkinga. Dette skremmer brannvesenet:

– Ved brann blir det fort kaotisk, og det er lett å komme bort frå kvarandre. For oss i brannvesenet er det eit skrekkscenario at folk spring tilbake inn i brennande hus for å leite etter familiemedlemmar som kanskje har kome seg ut andre vegar. Derfor er det å avtale ein fast møtestad utanfor bustaden noko av det enklaste og viktigaste ein kan gjere, seier Tore Nesbø i Fitjar brannvesen. 

 

 

Opne brannstasjonar

På rundt 350 stadar over heile landet inviterer brannvesenet til Open brannstasjon. Dette er lagt opp som ein familieaktivitet, der barn og vaksne får opplæring i korleis ein kan sikre heimen mot brann. Konkurransar, sløkkjedemonstrasjonar og brannbilar er noko av det ein får oppleva. 

– Open brannstasjon har blitt en fin tradisjon som gir oss eit unikt høve til å formidle brannførebyggjande bodskap til eit interessert publikum. Vi gleder oss, og håper mange kjem på besøk, seier Tore Nesbø.

Brannvernveka vert arrangert av Norsk brannvernforening, DSB og If Skadeforsikring i samarbeid med brannvesenet. Mange stader deltek også lokale If-kontor, Det lokale el-tilsyn, Sivilforsvaret, politiet og ambulansetenesta.

Fitjar brannvesen står for gjennomføringa av arrangementet, saman med Fitjar Kraftlag og Sun elsikkerhet med fokus på brannar som har elektrisk årska. Me inviterer til open dag på brannstasjonen i Årskog laurdag 23. september frå klokka 11.00 til 14.00.  

Oversikt over andre brannvesen som inviterer til open brannstasjon, finst på nettstaden www.brannvernuka.no. Der er det også fylkesvise lister over alle verksemder og husstandar som deltek i Nasjonal brannøving.

 

 

 

 

 

 

 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Kjekk tradisjon for store og små

13.12.2017 Håkon C

Kjekk tradisjon for store og små Lucia: Lily Olava Thomassen, gut: Johannes Sørfonn Foto: Bakken Barnehage    Luciadagen gjekk såvisst ikkje upåakta hen i Bakken Barnehage i dag.

Les meir ...

Juletre ved Joker Rydland

13.12.2017 Kjetil Rydland

  Reidun Heradstveit blei den første juletrekunden hos 4H i år. Foto: Kjetil Rydland. Juletre ved Joker Rydland  Øvrebygda 4H held oppe tradisjonen, og sel juletre ved Filialen på Rydland.

Les meir ...

Språkkafé med variert meny

13.12.2017 Kjetil Rydland

Nazret, Asiya og Azeb kosa seg på språkkafé med Anne Marie Røed. Foto: Kjetil Rydland.  Språkkafé med variert meny I går var det språkkafé på Fitjar folkebibliotek for siste gong før jul...

Les meir ...
annonse
annonse

Friidrett på akebrett

12.12.2017 Kjetil Rydland

Marius Pedersen, Halvor Aga og Marius Torbjørnsen på friidrettstrening i vegen frå vassverket og oppover i ettermiddag. Foto: Kjetil Rydland.  Friidrett på akebrett Med akebrett, ski og anna vinterutstyr drog friidrettsfolket til vassverket...

Les meir ...

6-ar til Geir

12.12.2017 Håkon C

Geir med «Grøntboka». Foto: Paal-André Schwital 6-ar til Geir I ein fire heilsider lang artikkel der VG i går gir karakterar til haustens kokebøker er Geir Skeie si nye bok «Grøntboka» først nemnt...

Les meir ...

Skiføre på fjellet

11.12.2017 Kjetil Rydland

Skiløypa ligg klar, men ver snar, seier Ingrid A. Devik. Foto: Kjetil Rydland. Skiføre på fjellet Det er skiføre på vegen frå Olstjødno til Svartavatet og innover mot vindmøllene.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Sigrid Fangel ny leiar i Fitjar sokneråd

13.12.2017 Håkon C

Sigrid Fangel. Den nye soknerådsleiaren er og ein svært dyktig opplesar. Her les ho i samband med ei utstillingsopning i Galleri Losjen. Arkivfoto: FP/HCH Sigrid Fangel ny leiar i Fitjar sokneråd På...

Les meir ...
Engelsk-gutekor
Boklansering: Firmaet som sette Koløyo på kartet - www.fitjarposten.no