Sundag 22. Oktober 2017Frå Open dag på brannstasjonen i Årskog i fjor. Arkivfoto: FP/KR.

Open dag på brannstasjonen

 

Førstkomande laurdag vert det open dag på Fitjar brannstasjon i Årskog; folk frå Fitjar Kraftlag vert òg med.


Tre av fire familiar har aldri hatt brannøving heime, ifølge ei ny undersøking. Branntryggleik i heimen er hovudtema når brannvesen over hele landet inviterer til Open brannstasjon under Brannvernveka laurdag 23. september.


Brannøving i heimen er viktig!

Medan berre ein av fire har hatt brannøving heime (26 %), seier fleire at dei i det minste har snakka om kva dei skal gjere i tilfelle brann (64 %), ifølgje undersøkinga som Kantar TNS nyleg har utført for Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) og forsikringsselskapet If.

– Det uroar oss veldig at så mange ikkje har trena på kva ein skal gjere ved brann. Det er for seint å oppdage at teori og praksis ikkje stemmer overeins når kjøkenet eller stova står i full fyr. Eit lite branntilløp utviklar seg raskt til full overtenning, så her må alle handla riktig frå første stund, seier konserndirektør Morten Thorsrud i If.

 

Få avtalar møtestad 

Berre ti prosent av husstandar med to eller fleire personar har avtalt møtestad utandørs i tilfelle brann, ifølgje spørjeundersøkinga. Dette skremmer brannvesenet:

– Ved brann blir det fort kaotisk, og det er lett å komme bort frå kvarandre. For oss i brannvesenet er det eit skrekkscenario at folk spring tilbake inn i brennande hus for å leite etter familiemedlemmar som kanskje har kome seg ut andre vegar. Derfor er det å avtale ein fast møtestad utanfor bustaden noko av det enklaste og viktigaste ein kan gjere, seier Tore Nesbø i Fitjar brannvesen. 

 

 

Opne brannstasjonar

På rundt 350 stadar over heile landet inviterer brannvesenet til Open brannstasjon. Dette er lagt opp som ein familieaktivitet, der barn og vaksne får opplæring i korleis ein kan sikre heimen mot brann. Konkurransar, sløkkjedemonstrasjonar og brannbilar er noko av det ein får oppleva. 

– Open brannstasjon har blitt en fin tradisjon som gir oss eit unikt høve til å formidle brannførebyggjande bodskap til eit interessert publikum. Vi gleder oss, og håper mange kjem på besøk, seier Tore Nesbø.

Brannvernveka vert arrangert av Norsk brannvernforening, DSB og If Skadeforsikring i samarbeid med brannvesenet. Mange stader deltek også lokale If-kontor, Det lokale el-tilsyn, Sivilforsvaret, politiet og ambulansetenesta.

Fitjar brannvesen står for gjennomføringa av arrangementet, saman med Fitjar Kraftlag og Sun elsikkerhet med fokus på brannar som har elektrisk årska. Me inviterer til open dag på brannstasjonen i Årskog laurdag 23. september frå klokka 11.00 til 14.00.  

Oversikt over andre brannvesen som inviterer til open brannstasjon, finst på nettstaden www.brannvernuka.no. Der er det også fylkesvise lister over alle verksemder og husstandar som deltek i Nasjonal brannøving.

 

 

 

 

 

 

 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Temakveld om misjonærane Arne og Dorthea…

21.10.2017 Håkon C

Fred Ola Bjørnstad og Johanne Øvstebø Tvedten får du både sjå og høyra i Fitjar kyrkje på torsdag. I tillegg  vert det orgelmusikk av organist Ole Jørgen Furdal.  
Temakveld om misjonærane...

Les meir ...

Få med deg meteorsvermen i helga!

20.10.2017 Kjetil Rydland

Orionide-meteor fotografert i 2008. Foto: Brocken Inaglory / Wikipedia Få med deg meteorsvermen i helga! Komande helg er beste tidspunktet for å sjå meteorsvermen Orionidane i 2017. Meteorane fra denne svermen er...

Les meir ...

Kveldaseta gav viktig bidrag til UNICEF

19.10.2017 Kjetil Rydland

Julian Helland og Felix Joelsson heldt ein flott appell ved opninga av kveldaseta. Foto: Kjetil Rydland. Kveldaseta med viktig bidrag til UNICEF Ovbygdarane slutta godt opp om kveldaseta i kveld, og var såleis...

Les meir ...
annonse
annonse

Dagens fugl: Steinskvett

19.10.2017 Kjetil Rydland

På ein stein i Småliane sat denne steinskvetten i går. Foto: Kjetil Rydland. Dagens fugl: Steinskvett På tur oppover Småliane i går var det einaste turfølgjet ein 25 grams trekkfugl som heiter...

Les meir ...

Friidrettsavslutning

18.10.2017 Kjetil Rydland

Friidrettsungdommane våre med premiar etter sesongavslutninga i går.  Friidrettsavslutning I går hadde rundt 50 friidrettsutøvarar si første innandørsavslutning i haust, og den eldste halvparten markerte avslutninga på utandørssesongen. 

Les meir ...

Mange nesten-ulykker grunna manglande re…

18.10.2017 Håkon C

– Ikkje gløym å ta ta på deg refleks når du går ut i vintermørket, oppmodar Trygg Trafikk.  Foto: Morten Brakestad Mange nesten-ulykker grunna manglande refleksbruk Dette er ein årleg gjengangar, men...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Berga plassen i 5. divisjon!

21.10.2017 Kjetil Rydland

 Så kjekt er det å berga plassen i divisjonen, synest reservekeeper og hjelpetrenar Trond Henriksen. Foto: Kjetil Rydland.  Berga plassen i 5. divisjon! A-laget til Fitjar sikra seg ny kontrakt i 5...

Les meir ...