Torsdag 14. Desember 2017


Frå denne datamaskinen kan Engesund Fiskeoppdrett fjernfore merdane dei har i Masfjorden så vel som dei på Fitjar. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fitjarfirma fjernforar merdar i Masfjorden

Engesund Fiskeoppdrett AS har med sine løyve potensial tll å fjernfora rundt fem tusen tonn fisk i året  i Fitjar og Masfjorden gjennom eit dataopplegg på Meieribygget i Fitjar sentrum - men dei slit med dårlege rammevilkår. 

Engesund Fiskeoppdrett er eit av relativt få oppdrett som har grøn konsesjon, og dei kan no 3120 tonn fisk i sjøen til ei kvar tid. Så langt er det bra.
Men fisken må veksle lokalitet annakvart år, og då blir det utfordrande når myndigheitene sett så strenge vilkår for oppdrettet at dei ikkje får veksla lokalitet mellom Fitjar og Masfjorden på grunn av ny soneinndeling.

Daglig leiar i familiebedrifta, Svein Eivind Gilje, seier til ilaks.no at han no bed myndigheitene om hjelp til å få løyst dette problemet. Han peikar likevel på at bedrifta er i ein oppbyggingsfase der dei byggjer opp både biomasse og lokalitetstruktur. Men han understrekar at det er problematisk å få utnytta kapasiteten, sidan selskapet opererer i produksjonsområde 3 (Fitjar) og 4 (Masfjorden).

Vonar på hjelp frå myndigheitene
No vonar han myndigheitene vil gi dei ei lita hand at dei får høve til å utnytte den kapasiteten dei har fått løyve til utan å måtte utløyse eit behov for ytterlegare areal.

Det er tøft når ein ikkje får klarere dei konsesjonane dei har på tvers av produksjonsområda, spesielt for ein liten oppdrettar. – Men vi ser lyst på framtida. Vi må finne ei løysing på dette, seier Gilje.

Svein Eivind Gilje orienterte i går stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal om utfordringane Engesund Fiskeoppdrett har på grunn av at dei ikkje får veksla lokalitet mellom Fitjar og Masfjorden. Foto: Håkon C. Hartvedt

Positive tal
Svein Eivind Gilje har elles grunn til det. Fjoråret vart eit godt år for bedrifta, og omsetningstala så langt i år, og talet på besøkjande på visningssenteret, er svært oppløftande. 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Kjekk tradisjon for store og små

13.12.2017 Håkon C

Kjekk tradisjon for store og små Lucia: Lily Olava Thomassen, gut: Johannes Sørfonn Foto: Bakken Barnehage    Luciadagen gjekk såvisst ikkje upåakta hen i Bakken Barnehage i dag.

Les meir ...

Juletre ved Joker Rydland

13.12.2017 Kjetil Rydland

  Reidun Heradstveit blei den første juletrekunden hos 4H i år. Foto: Kjetil Rydland. Juletre ved Joker Rydland  Øvrebygda 4H held oppe tradisjonen, og sel juletre ved Filialen på Rydland.

Les meir ...

Språkkafé med variert meny

13.12.2017 Kjetil Rydland

Nazret, Asiya og Azeb kosa seg på språkkafé med Anne Marie Røed. Foto: Kjetil Rydland.  Språkkafé med variert meny I går var det språkkafé på Fitjar folkebibliotek for siste gong før jul...

Les meir ...
annonse
annonse

Friidrett på akebrett

12.12.2017 Kjetil Rydland

Marius Pedersen, Halvor Aga og Marius Torbjørnsen på friidrettstrening i vegen frå vassverket og oppover i ettermiddag. Foto: Kjetil Rydland.  Friidrett på akebrett Med akebrett, ski og anna vinterutstyr drog friidrettsfolket til vassverket...

Les meir ...

6-ar til Geir

12.12.2017 Håkon C

Geir med «Grøntboka». Foto: Paal-André Schwital 6-ar til Geir I ein fire heilsider lang artikkel der VG i går gir karakterar til haustens kokebøker er Geir Skeie si nye bok «Grøntboka» først nemnt...

Les meir ...

Skiføre på fjellet

11.12.2017 Kjetil Rydland

Skiløypa ligg klar, men ver snar, seier Ingrid A. Devik. Foto: Kjetil Rydland. Skiføre på fjellet Det er skiføre på vegen frå Olstjødno til Svartavatet og innover mot vindmøllene.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Sigrid Fangel ny leiar i Fitjar sokneråd

13.12.2017 Håkon C

Sigrid Fangel. Den nye soknerådsleiaren er og ein svært dyktig opplesar. Her les ho i samband med ei utstillingsopning i Galleri Losjen. Arkivfoto: FP/HCH Sigrid Fangel ny leiar i Fitjar sokneråd På...

Les meir ...
Engelsk-gutekor
Boklansering: Firmaet som sette Koløyo på kartet - www.fitjarposten.no