Onsdag 18. Juli 2018


Frå denne datamaskinen kan Engesund Fiskeoppdrett fjernfore merdane dei har i Masfjorden så vel som dei på Fitjar. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fitjarfirma fjernforar merdar i Masfjorden

Engesund Fiskeoppdrett AS har med sine løyve potensial tll å fjernfora rundt fem tusen tonn fisk i året  i Fitjar og Masfjorden gjennom eit dataopplegg på Meieribygget i Fitjar sentrum - men dei slit med dårlege rammevilkår. 

Engesund Fiskeoppdrett er eit av relativt få oppdrett som har grøn konsesjon, og dei kan no 3120 tonn fisk i sjøen til ei kvar tid. Så langt er det bra.
Men fisken må veksle lokalitet annakvart år, og då blir det utfordrande når myndigheitene sett så strenge vilkår for oppdrettet at dei ikkje får veksla lokalitet mellom Fitjar og Masfjorden på grunn av ny soneinndeling.

Daglig leiar i familiebedrifta, Svein Eivind Gilje, seier til ilaks.no at han no bed myndigheitene om hjelp til å få løyst dette problemet. Han peikar likevel på at bedrifta er i ein oppbyggingsfase der dei byggjer opp både biomasse og lokalitetstruktur. Men han understrekar at det er problematisk å få utnytta kapasiteten, sidan selskapet opererer i produksjonsområde 3 (Fitjar) og 4 (Masfjorden).

Vonar på hjelp frå myndigheitene
No vonar han myndigheitene vil gi dei ei lita hand at dei får høve til å utnytte den kapasiteten dei har fått løyve til utan å måtte utløyse eit behov for ytterlegare areal.

Det er tøft når ein ikkje får klarere dei konsesjonane dei har på tvers av produksjonsområda, spesielt for ein liten oppdrettar. – Men vi ser lyst på framtida. Vi må finne ei løysing på dette, seier Gilje.

Svein Eivind Gilje orienterte i går stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal om utfordringane Engesund Fiskeoppdrett har på grunn av at dei ikkje får veksla lokalitet mellom Fitjar og Masfjorden. Foto: Håkon C. Hartvedt

Positive tal
Svein Eivind Gilje har elles grunn til det. Fjoråret vart eit godt år for bedrifta, og omsetningstala så langt i år, og talet på besøkjande på visningssenteret, er svært oppløftande. 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Blekkspruten klatra over ripa!

17.07.2018 Kjetil Rydland

Blekkspruten har klatra opp den glatte veggen med sugeskålene sine, og er klar til å hoppa ut att i sjøen. Foto: Gunnar Siglen.  Blekkspruten klatra over ripa! Fiskar Gunnar Siglen fortel ei...

Les meir ...

Vandring i elveleiet til Tveitaelvo

16.07.2018 Kjetil Rydland

Her starta elvevandringa, vel hundre meter nedanfor Botnavatnet. Foto: Magne Røed.  Vandring i elveleiet til Tveitaelvo Tveitaelvo er ei av dei mest vassrike elvane våre, og renn frå Botnavatnet forbi Dalshaugane og...

Les meir ...

Friluftsgudsteneste med dåp i Kråko

16.07.2018 Kjetil Rydland

Fríðleif Lydersen døyper vesle Jenny Myhre. Foto: Torbjørn Hovland. Friluftsgudsteneste med dåp i Kråko Godt over 150 soknebarn møtte opp til friluftsgudsteneste i godvêret på Port Steingard i Kråko i går.

Les meir ...
annonse
annonse

Vandring i elveleie

15.07.2018 Kjetil Rydland

Høvet til å vandra opp Eggjafossen kan me ikkje la gå frå oss.  Vandring i elveleie Den uvanleg fine sommaren med lite nedbør har opna bekkefar og elveleie for spanande opplevingar.

Les meir ...

Framande plantar invaderer Fitjar!

14.07.2018 Kjetil Rydland

Parkslirekne er ein av verstingane på svartelista, her ser me ein stor førekomst i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Framande plantar invaderer Fitjar! Heile 135 plantearter er svartelista i Noreg, og mange av...

Les meir ...

Geiter fanga på skjer!

14.07.2018 Kjetil Rydland

Desse fem geitene har nok eit kjedeleg ettermiddag i vente; her må dei nok stå til fjære sjø i ettermiddag. Foto: Fitjarposten-tipsar. Geiter fanga på skjer! På eit skjer ved Svelto i...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...
annonse